Huisregels

Met deze huisregels ga je akkoord als je je registreert op Moestuinplanner.nl

1. Het is niet toegestaan te schelden of te vloeken in de chat priveberichten of je profiel.
2. Het is niet toegestaan in je profiel, chat of prive berichten anderen zwart te maken, te discrimineren, of rolbevestigende opmerkingen te plaatsen.
3. Als iemand vraagt om te stoppen met het sturen van priveberichten doe dit dan.
4. Het is niet toegestaan andermans normen en waarden te bekritiseren, respecteer elkaars mening en maak geen ruzie.
5. Het is niet toegestaan sexuele uitingen te plaatsen in prive berichten of de chat.
7. Moestuinplanner.nl is niet aansprakelijk voor foto's en teksten die door users zijn geupload. Hier ben je zelf verantwoordeljk voor: Hou het dus NETJES.
8. Het is niet toegestaan erotisch getinte foto's te versturen. Moestuinplanner.nl behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden foto's te verwijderen
9. Moestuinplanner.nl behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden gebruikers te verwijderen. Bij het verwijderen van een Premium lid wordt geen terugbetaling van het betaalde abonnement gedaan.
10. Het openen van meerdere accounts is onder geen beding toegestaan tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.
11. Het plaatsen van concurrerende URL's is niet toegestaan.
12. Moestuinplanner.nl behoudt zich het recht voor prive berichten en chat te scannen op termen, zinnen, en woorden die tegen de huisregels in gaan. Om die reden houden we een log bij van alle communicatie. Hierbij wordt ook je IP adres opgeslagen.
13. Ook op Moestuinplanner.nl gelden Nederlandse, Belgische en Europese wetten. Hou je hier dus aan.
14. Moestuinplanner.nl is eigendom van Awex te Almere. Op alle door ons gepubliceerde teksten, ontwerpen, grafische aspecten rust een copyright. Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming van Awex worden overgenomen, gekopieerd,